Генетично съобразено хранене за котки

Optimus разглежда храненето на котките, като една от най-важните грижи, които стопаните полагат за животните си и като възможност да се повлияе на здравето и дълголетието им чрез съставяне на диети, съобразени с реалните нужди на любимците, които са определени от техния генотип.

Изхождайки от генетичния профил на животните, Optimus предлага на практика неограничен брой диети, според избора на стопаните, разпределени в няколко нива:

Групови диети

за средни, едри и гигантски котки, според анатомо-физиологичните им особености.

Породни диети

Включват предимствата на груповата диета, плюс породни особености, тъй като всяка отделна порода има специфичен генотип в рамките на вида, а регистрираните породи котки в по-популярните международни регистри надхвърлят 100.

ИНДИВИДУАЛНИ (ВИП) ДИЕТИ

Включват предимствата на груповата и породната диета, плюс уникални индивидуални характеристики, съобразно данните от дигиталната платформа на Optimus и/или специфичния генетичен профил на всяка котка, което означава възможност за приготвянето на индивидуални диети с различни вкусове за повече от 800 000 котки, каквато е котешката популация в България.

Свежо приготвена храна за всеки вкус и всяка възраст

Концепцията Optimus предполага приготвянето на диетите след постъпване на информация за домашния Ви любимец и потвърждение на заявката от стопанина и/или ветеринарен лекар, т.е. храната да бъде съвсем прясна.

Освен това, Optimus се съобразява и с вкусовите предпочитания на Вашите любимци и може да адаптира диетите подходящи за тях, според различните вкусове, в 4 възрастови категории:

  1. KITTEN
  2. YOUNG ADULT
  3. MATURE ADULT
  4. SENIOR