Възрастови категории

За да приготвим най-подходящата диета за Вашата котка, ние от Optimus се стараем да се съобразим и с най-малките подробности. Такава важна подробност е възрастта на животното. Различните етапи от живота му, са характерни с различна интензивност и специфика на храносмилането и обмяната на веществата. Затова в работата си ние използваме, както нашия богат опит (повече от 25 години), така също и най-съвременните постижения на науката, които имат отношение към Котката. Това ни позволява да определим хранителните особености според 4 възрастови категории при котките, а именно:

Kitten

От раждане до 1 година

Young adult

От 1 до 6 години

Mature adult

От 7 до 10 години

Senior

над 10 години

Това опростено групиране е в съответствие с начина, по който собствениците като цяло възприемат процеса на съзряване и стареене на котката си, и осигурява лесно разбираема основа за развиваща се, индивидуализирана, доживотна стратегия за здравеопазване на котките. Тези препоръки са допълнително обяснени в следните категории: поведение и екологични потребности, хранене в съответната възрастова категория и управление на теглото, орално здраве, контрол на паразити, ваксинация, зоонози и безопасност на хората, и препоръчителна диагностика според възрастовата категория. Quimby J, Gowland S, Carney HC, DePorter T, Plummer P, Westropp J. 2021 AAHA/AAFP Feline Life Stage Guidelines. J Feline Med Surg. 2021 Mar;23(3):211-233. doi: 10.1177/1098612X21993657. Erratum in: J Feline Med Surg. 2021 Aug;23(8):NP3. PMID: 33627003.