Оригинална технология за оптимално приготовление

Ние в OPTIMUS знаем, че за да бъде пълноценна и най-правилната диета трябва да бъде приготвена по подходящ начин. Затова създадохме своя технология за приготовление на нашите генетично адекватни храни. В нея използваме преди всичко машини и съоръжения произведени в Германия, предназначени за храни за човешка консумация. Само един от възловите елементи в технологичния процес е високо специализиран за обработка на храни за домашни любимци и е произведен от холандска компания – световно известен символ на качество в тази област.

В зависимост от нуждите на конкретния хранителен режим концепцията OPTIMUS може да приготви диети при изключително щадящи условия. Например, някои биологично активни съставки не понасят температури над 40℃ и OPTIMUS осигурява това.

Известно е, че ФОРМАТА СЛЕДВА ФУНКЦИЯТА.

И ние се съобразяваме с това правило.

В OPTIMUS приготвяме диетите, като се стараем да ги направим максимално функционални, т.е. лесно усвоими и полезни за домашните любимци. А вида и формата на гранулите, които не са от особено значение за тях, са такива, каквито се получават в резултат на необходимата обработка.