КАКВО Е OPTIMUS

OPTIMUS идва от латинския и означава „най-добро“, в по-широк смисъл „най-подходящо“

Ние избрахме това име, защото то съответства в най-пълна степен на нашата иновативна концепция за генетично адекватно хранене на домашните любимци – кучета и котки. Чрез нея те получават пълноценна грижа, съобразена с реалните потребности на организма им.

Концепцията OPTIMUS е разработена специално за да улесни максимално стопаните и ветеринарните лекари в грижата им за кучетата и котките. Тя може да задоволи в най-пълна степен индивидуалните им хранителни нужди, като им осигурява дълъг и пълноценен живот, чрез генетично адекватен хранителен режим.

КАК „РАБОТИ“ OPTIMUS

Специфичните потребности от микро и макронутриенти на домашните любимци, както и физиологичните им особености са кодирани в техните гени. Генетиката на кучето и котката е обект на задълбочена научноизследователска работа от години.

Изявата на генетичния потенциал (генната експресия) е резултат от сложното взаимодействие между гените и условията на околната среда. Едно от най-важните от тези условия е храненето.

А за да бъде пълноценна, храната трябва да отговаря на три основни критерия :

  • Да съдържа каквото и колкото трябва;
  • Да е приготвена както трябва;
  • Да е на разположение когато трябва.

OPTIMUS означава – Каквото и колкото трябва

Водещи за OPTIMUS са истинските нужди на животните, определени от техния генетичен профил – видов, породен, типов или индивидуален.

Ние предлагаме адаптивни диети, съответстващи в най-висока степен на видовите, породни, типови и индивидуални особености на кучетата и котките.

OPTIMUS означава – Както трябва

Много от признаците, които имат значение за формулирането на диетите са под влиянието на генетично-развъдни взаимодействия. Затова ние в OPTIMUS разчитаме, както на най-съвременните научни независими и наши изследвания, така и на своя повече от 25 годишен опит. (Веднага след започване на дейността си, ВЕНДИ – компанията, която създаде и разработи концепцията OPTIMUS получи най-висока оценка за качеството на своите храни от водачите на спасителни кучета към БЧК. Това са хората, които в екстремални условия, заедно със специално обучените си кучета, често с риск за собствения си живот спасяват живота на попаднали в лавини, земетресения или изгубили се в планините.)

Освен научната информация, OPTIMUS използва при създаването на отделните формули и постоянна обратна връзка със стопаните (информация за хранителните навици, вкусови предпочитания, режим на отглеждане и др.) и избрания ветеринарен лекар (информация за здравния статус, специфични нужди, кондиция и др.)

За да има смисъл за животното и най-подходящата диета трябва да бъде привлекателна за него, за да бъде консумирана с удоволствие. Ето защо OPTIMUS може да предложи всяка генетично адекватна диета с различни вкусове, според предпочитанията на животните.

OPTIMUS означава – Когато трябва

OPTIMUS изпраща прясно приготвените диети до 5 работни дни от заявката, за да сведе до минимум влиянието на условията на съхранение върху качеството и да осигури максимална апетитност на храната.