ЯМТХУНД/ШВЕДСКО ЛОСОВО КУЧЕ

FCI №
42
Произход
Швеция
Синоними
Jamthund, Swedish Elkhound, Schwedischer Elchhund, Chien d’elan suedois
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 58–63 см
53–58 см
тегло 25–30 кг
История
Смята се, че тази порода е по-едра разновидност на норвежкото лосово куче, резултат от желанието на шведските ловци да имат по-едър помощник в лова. Името є е свързано с името на провинция Ямтланд в Средна Швеция, на границата с Норвегия. Като самостоятелна порода тя съществува сравнително отскоро, едва от 1946 г. Според някои шведски кинолози ямтхундът носи в себе си кръвта на западносибирската лайка. За доказателство те сочат външното сходство и особено формата на главата. И наистина запазените стари снимки показват известно подобие на стария тип ямтхунд със западносибирските лайки. Трябва да се признае обаче, че съвременният тип на тези кучета е далеч от западносибирските лайки. С това се съгласяват и шведските кинолози, смятайки, че заради неправилен поглед върху селекцията ямтхундът в последните десетилетия е загубил много качества в сравнение със стария тип.
Общ вид
Средно на ръст куче, здраво, но не тежко, с леко разтегнат формат.