ЮЖНОРУСКА ОВЧАРКА

FCI №
326
Произход
Русия
Синоними
южнорусская овчарка, South Russia Ovtcharka, South Russia Shepherd Dog, Sudrussischer (Schaf) hirtenhund, Chien de berger de Russie meridionale
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст най-малко 65 см
най-малко 62 см
Тази порода е създадена в степите на Таврическа губерния в Русия, като началото е било в края на ХVIII в. Тогава от Испания били внасяни тънкорунни овце и заедно с тях кучетата, които придружавали стадата. Тези дребни астурийски овчарки се оказали неподходящи за нуждата на руските овцевъди от силно куче, което не само да помага при управлението на стадото, но и да може да го охранява от вълци. Това накарало овчарите да кръстосват испанските кучета с развъжданите по това време татарски овчарки и кримските хрътки. В подкрепа на това предположение е появата на твърдокосмести хрътки, за които П. Ермолов смята, че носят кръв от овчарките. В книгата си "Псовая охота" (1846) Н. Реут нарича тези хрътки "барак" (от татарското "барак" – дългокосмест, рошав). Най-добрите кучета се отглеждали в стопанството Аскания Нова и те именно послужили като основа за възстановяването на породата след Гражданската война. Бил създаден държавен племенен развъдник в гр. Джанкое през 1933 г. и скоро били получени нови линии. За най-добра се смятала линията на разплодника Ураган, която дала много ценни производители, използвани в редица стопанства на Крим и Украйна. Първата изложба за южноруски овчарки през 1939 г. в Симферопол показала бързия прогрес на породата и демонстрирала голям брой еднотипни и качествени кучета.