ЮЖНОАФРИКАНСКА ЛИСИЦА

Синоними
Vulpes chama, Cape fox, silver jackal, Kap-Fuchs, renard du Cap
Представител на род Лисици. Разпространена в Намибия, Ботсуана, Ангола, Родезия и Южна Африка.