ШЕНСИ БАГИРМИ

Произход
Африка/Азия
Една от разновидностите в голямата група на кучетата шенси. С това име те са описани за първи път от Верт през 1944 г. и то е производно от името на китайската провинция Шенси (Schensi), където били наблюдавани кучета от този тип. Като правило кучетата от тази група са със среден или под средния ръст, със сухо и леко телосложение, с клиновидна глава и заострена муцуна. Ушите са прави, островърхи и широко поставени (понякога висящи). Опашката е завита върху гърба като колело. Козината е къса. Цветовете са пясъчен, кафяв, черен, черен с подплащници, често с бели петна. Общо взето, тези кучета наподобяват преходна форма между шпицовете и хрътките. В африканските и азиатските тропически страни, където са разпространени, хората ги използват като гончета при лов и за охрана на домовете.
Синоними
Schensi Bagirmi