ЧЕРВЕН ВЪЛК

Синоними
Cuon alpinus, (Indian) dhole, red dog, Asiatic (Indian) wild dog, Rothund, Rotwolf, cuon d’Asie
Разпространен е в Китай, на о. Суматра и Ява, на Корейския полуостров, в южните и източните части на Монголия, в южните райони на Далечния изток, в южните части на Източен и Среден Сибир и в източните части на Средна Азия. Дължината на тялото е около 100 см, а на опашката – около 50 см. Теглото е около 17 кг.
За червения вълк се разказват легенди. От пътя на ловуващата глутница се отстранява дори тигърът – царят на джунглата. Но в действителност биологията на този интересен представител на кучешкото семейство е слабо изучена. Там, където живее обаче, хората с уважение произнасят името му.