УЕЛСКО ГОНЧЕ

Произход
Великобритания
Това гонче е разпространено само в Уелс и е идентично с английския фоксхаунд. Изключение прави единствено твърдата, остра и рошава козина, която вероятно е наследило от видровото гонче – отерхаунд. Породата е предпочитана от уелските ловци заради непретенциозността є и добре развития инстинкт за групов лов. Окраската на тези кучета е трицветна.
Синоними
Welsh Hound, Welsh Foxhound