ТАЛБОГОНЧЕ

Синоними
Talbot Hound
Гончето талбо е всъщност бяла разновидност на черно-кафявото южно гонче.