ТАЗИ

Произход
Казахстан/Туркменистан
Синоними
борзая тазы, тази, тазе, Taze Greyhound
Размери и тегло
ръст 60–65 см 3–4 см по-ниско
История
Предполага се, че най-вероятният предшественик на тази хрътка е арабската хрътка слњги. Съществуват две основни разновидности на породата: казахска и туркменска, като разликата се състои в това, че туркменската разновидност е по-дребна. Твърде вероятно в западните части на Казахстан тази да се е смесвала с борзая и южноруските хрътки, а на югоизток, в районите, граничещи с Киргизстан – с тайгана. Това смесване води до появата на много междинни типове и голямо вътрепородно многообразие. Основната функция на тази е да съпровождат ловците с беркути (едра хищна птица), което прави шансовете за успех в лова значително по-големи. С тази се ловува на лисица, корсак, вълк, дива котка, язовец, пор, заек, джейран, сайгак и даже на дива свиня. Ловните обичаи в тази част на Азия са развили у тази качества, непознати за другите хрътки. Така например при търсенето на дивеча тази хрътка често използва обонянието си. Освен това лесно се обучава да донася на ловеца уловения дивеч. В това є качество някои специалисти виждат доказателство за произхода є от арабската хрътка, при която качеството да донася дивеча на стопанина е особено силно развито. За оценката, която дават хората на това куче, говори примерът, който цитира А. А. Слудски: "Преди революцията за една тази от района на р. Каратала давали девойка (за съпруга), отказвайки се от 47 коня." Според някои автори в групата на тази влизат също горската и кримската хрътка. И с това мнение очевидно можем да се съгласим, като имаме предвид общите екстериорни характеристики на тези кучета.
Общ вид
Куче със среден и над среден ръст, със сух тип конституция.