СРЕДЕН ВЕНДЕЙСКИ ГРИФОН

FCI №
19
Произход
Франция
Синоними
Briquet Griffon Vendeen, Medium Vendeen Griffon, Kleiner Rauhhaariger Laufhund der Vendee
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 50–55 см
48–53 см
тегло около 29 кг
История
Произходът на породата е аналогичен с произхода на големия вендейски грифон. Тази разновидност е била използвана предимно за лов на зайци, които кучетата гонели в малки групи или самостоятелно.
Общ вид
Различава се от по-едрата разновидност само по ръста.