СКОЧТЕРИЕР

FCI №
73
Произход
Великобритания
Синоними
Scottish Terrier, Scottie, Aberdeen Terrier, Terrier d’Ecosse, Terrier ecossaise, Diehard
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 25–28 см около 25,5 см 25,4–28 см
тегло 8,5–10,5 кг 8,6–10 кг 8,6–10,4 кг
8,1–9,5 кг
История
За първи път дедите на това куче са споменати през 1576 г. от Йоханес Каюс в книгата му "Английските кучета", където той говори за древни шотландски кучета, произхождащи от кръстосването на местни териери с бели испански кучета, попаднали на британска земя след потъването на няколко кораба от непобедимата армада. В потвърждение на тази теория е и твърдението на Уеб, че на островите Скай били кръстосани бели териери с жълтеникави уши и испански бели кучета, от които се получили две разновидности – едната с дълъг, а другата с къс и груб косъм, но и двете наречени скайтериер. С името шотландски териер това куче се появява в "История на британските четирикраки" през 1837 г., където териер с груба козина е наречен шотландски и се различава от другата описана там разновидност както по косъма, така и по късите си крайници и мръснобелия цвят. Дълго време обаче всички териери от Шотландия и Хайланд били описвани в общ клас и едва през 1879 г. скочтериерът се явява като самостоятелна порода на изложба. Особена роля в развитието на породата изиграл Нетър Несесити, който спечелил на изложбата Кръфт титлата "Бест ин шоу" през 1929 г., и името му може да бъде открито в родословието на повечето известни кучета след това.
Общ вид
Компактно приземисто куче с къси крака, излъ чващо сила и работоспособност, съсредоточени в малък обем. Много пъргав и подвижен въпреки късите си крака.