СИВА ЛИСИЦА

Синоними
Urocyon cinereoargenteus, (eastern) grey fox, Virginian fox, Festland-Graufuchs,renard gris de l’Islande
Представител на род Сиви лисици. Дължината на тялото е 48–68 см, а на опашката – 11–44 см. Теглото е 2,5–7 кг. Сходна е с обикновената лисица, но опашката е относително по-къса. Уникална в рамките на семейството е способността є да се катери добре по дърветата, където често се качва в случай на опасност или за да търси храна.