СЕВЕРОИЗТОЧНА ЛАЙКА

Произход
Русия
Синоними
северовосточная лайка, северовосточная ездовая собака, Northeasterly Hauling Laika, North Eastern Sleigh Dog
Размери и тегло
ръст не по-ниско от 60 см
не по-ниско от 58 см
История
Използването на кучета за теглене на товари е известно много отдавна, а и досега има изключително важно значение за икономиката и бита на Крайния север. За значението на впрегатните кучета е писал през ХIII в. и Марко Поло. А за използването на впрегатните кучета за военни цели се споменава в повествованието за руския поход към Югорския край през 1501 г. Съвременните изследователи категорично смятат, че използването на кучетата като впрегатни животни е предшествало навсякъде използването на елените.
Обикновено впрягът се състои от 6 до 10 кучета, като средното натоварване на всяко куче от впряга е 40–50 кг при скорост 6–7 км/ч и при дневен пробег 70–80 км. При по-малко натоварване добрият впряг може да преодолее 150–200 км в денонощие, а някои специално тренирани впрягове могат да изминат още по-голямо разстояние – така например един такъв впряг е преодолял 653 км за 74 часа и 17 минути.
Условията в различните райони на Севера предполагат различие в екстериорните характеристики на впрегатните кучета, но на този етап е прието да бъдат обединявани под общото име североизточна впрегатна лайка.
Общ вид
Куче над средния ръст, със здрав и груб тип конституция, непретенциозно и издръжливо.