САЛУКИ

FCI №
269
Произход
Иран
Синоними
Saluki, Persian Greyhound, Gazelle Hound, Aralian Hound, Persischer Windhund, Levrier persan,персийска хрътка
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 58–71 см 58,5–71 см 58,4–71,1 см
малко по-ниско малко по-ниско пропорционално
по-дребни
тегло 14–25 кг
История
Корените на тази порода се крият в културата на Древния Египет, където нейните предци са били използвани за лов. Името є се свързва с името на град Салук, изчезнал под пясъците на пустинята. За чувствата, които хората изпитвали към нея, говори достатъчно името, дадено є от средновековните мюсюлмански ловци – "свещен дар от Аллах". Преклонението, което изпитвали пред това куче, им позволявало да ядат дивеч, уловен от салуки, нещо, което не може да се случи с дивеч, който бил уловен от друго куче и бил считан за нечист. Сред някои мюсюлмански народи съществува традиция, според която салуки никога не се продава. Дава се само като подарък или като израз на уважение.
Общ вид
Високо сухо, елегантно и енергично куче от групата на хрътките, с характерни увиснали и покрити с дълга козина уши.