ПЕСЕЦ

Синоними
Alopex lagopus, полярна лисица, Arctic (blue, polar, white) fox, Blaufuchs, Eisfuchs, Polarfuchs, Steinfuchs, Weissfuchs, renard arctique (blanc, bleu, polaire)
Размери и тегло
Дължината на тялото е 46–73 см. Дължината на опашката е 25–52 см. Теглото е 2–8,8 кг.
Наподобява обикновената лисица. С удължено тяло и сравнително къси крайници. Главата е с удължена муцуна и средно големи уши със закръглени върхове. Диплоиден хромозомен набор 2N = 48–50.