ПАШМИ

Произход
Индия
Синоними
Pashmi
История
Това малко познато ловно куче от Индия е получило името си от един от диалектите, на който говорят неговите създатели. Смята се, че е близко до салуки, но доста по-разнотипно от консолидираната вече порода. Срещат се кучета както с гладък, така и с дълъг косъм, с по-масивни и с по-леки кости. Наблюдава се голямо разнообразие и в оцветяването – златисто, мишосиво, черно с червеникави подплащници (както на добермана), бяло. Макар че от известно време се смесва с внесени салукита, в глухите кътчета на Карнатака все още могат да бъдат открити чисти пашми. Стопаните им ги използват както за лов, така и като много добри пазачи. Независимо че се отнасят към групата на хрътките, тези кучета използват по време на лов и носа си.