ПАМИРСКО КУЧЕ

Произход
Памир
Синоними
Pamir Hirtenhund, Pamir Herder
Размери и тегло
ръст 60–70 см
История
Най-вероятно става дума за разновидност на големите пастирски кучета от района на Памир, Хиндукуш и Тибет. Не можем да говорим за ясно обособен тип, още по-малко за порода. Това име е сборно понятие, което има за цел да обхване географски идентифицирана група с разнородни морфологични характеристики. Както при повечето примитивни азиатски кучета, памирското куче се среща в различни преливащи една в друга форми и като цяло е нагледен пример за изключителната вариабилност при първичните догове.