ПАВИАНООБРАЗНО КУЧЕ НА ДЕ БУМ

Произход
Югозападна Африка
История
За тези интересни кучета съобщава сътрудникът от една ветеринарна лаборатория в Трансваал Де Бум. Мутация, предизвикана най-вероятно от прост автозомен рецесивен ген, причинява скъсяване на гръбначния стълб, без да засяга главата и крайниците. Местното население нарича тези кучета павиани заради позата, която често заемат – седнали, с опънати напред предни крайници.
Малките кученца, засегнати от мутацията, имат понижена жизненост, а мъжките не достигат полова зрелост. Павианообразните кучки обаче се размножават нормално. Характерен признак на скъсения гръбнак при новородените кученца е много късата опашка.