ОБИКНОВЕН ЧАКАЛ

Синоними
Canis aureus (Asiatic, common, golden, northern, oriental) jackal, Goldschakal, Goldwolf, Rohrwolf, (gemeiner, turkestanischer) Schakal, Wolfsschakal, chacal (commun, dore), loup dore
Разпространен е широко в Европа – на Балканския полуостров, по кавказкото крайбрежие на Черно море, в Азия – Югозападен Тайланд, Бирма, Индия, Бутан, Непал, Шри Ланка, Афганистан, Иран, Мала Азия, Арабския полуостров, по долините на реките и оазисите на Средна Азия, в Африка – Кения, Етиопия, Судан, Либия, Тунис, Алжир, Мароко, Сенегал, Камерун. Диплоиден набор хромозоми 2N = 78.