ОБИКНОВЕНА ЛИСИЦА

Синоними
рижа лисица, червена лисица, fox (common, common red, European, red), Fuchs (nordischer), Rotfuchs, renard (commun, d’Europe, du Nord, vulgaire)
Най-разпространеният и известен представител на род Лисици. Дължината на тялото е до 90 см, а на опашката – до 60 см. На тегло достига до 14 кг. Тялото е удължено, крайниците са относително къси. Главата е с удължена муцуна. Зъбите са 42 на брой, но както и при домашното куче, някои екземпляри имат само два кътника на долната челюст и общият брой на зъбите става 40. Диплоиден набор хромозоми 2N = 35–40. Разпространена е по цяла Европа, Северна Африка, Азия и в Северна Америка до Мексиканския залив.