НЕМСКИ ШПИЦ

FCI №
97
Произход
Германия
Синоними
Deutscher Spitz – Gross, Grossspitz, German Spitz – Giant, Spitz allemand – grand
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 40–50 см
История
Това куче, както и по-дребните му родственици, е представител на една от най-древните групи домашни кучета – групата на шпицовете. Името є идва от немската дума spitz, която значи "остър", и е свързано със заострената муцуна и острите триъгълни уши на кучетата, които групата обединява. Някога тези животни били доста разпространени по цяла Европа и някои от известните овчарски и пастирски кучета са техни преки наследници. В Германия се обособили няколко ръстови варианта на шпицовете, които според големината и окраската им били разделени в отделни групи, но в рамките на една порода. Много близките екстериорни характеристики на шпицовете, северноамериканските хъскита и маламути и руските лайки подсказват общия им произход и на практика това са кучета от една и съща група, наричани с различни имена.
Общ вид
Компактно и силно куче с остри прави уши, пухкава козина и навита върху гърба опашка. Главата е средно голяма, широка, със заострена муцуна. Стопът е умерено изразен. Ушите са малки, високо поставени, с триъгълна форма, прави. Очите са малки или средно големи, с бадемовидна форма и тъмно оцветени. Шията е мускулеста и здрава. Гръдният кош е дълбок, но не много широк. Гърбът е прав и мускулест. Поясницата е къса, широка и мускулеста. Крупата е къса и мускулеста. Опашката е високо поставена и се носи навита върху гърба или над някое от бедрата. Крайниците са със здрави кости и силни мускули. Ъглите при ставните съчленения са умерено изразени. Козината е дълга, с по-твърд покривен косъм и гъст мек подкосъм. По шията образува грива. По-добре развита е по задната част на предните крайници и бедрата, както и върху опашката. Оцветяването е бяло, кафяво или черно.