НЕМСКА ОВЧАРКА

НЕМСКА ОВЧАРКА
FCI №
166
Произход
Германия
Синоними
Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog, Alsatian, Berger allemand, Berger d’Alsace, Cane da Pastore Tedesco
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 60–65 см 60–65 см идеално 62,5 см
55–60 см 55–60 см идеално 57,5 см
допуска се толеранс ±2,5 см
тегло 30–40 кг и за двата пола
22–32 кг
История
Въпреки очакванията на мнозина това е една сравнително млада порода. Немската овчарка е създадена в края на ХIХ в. по инициатива на капитана от кавалерията Max Friedrich Emil von Stephanitz. Заедно с група съмишленици той основава на 22 април 1899 г. в град Карлсруе Обединение за немски овчарски кучета (SV). Като изходен материал при създаването на немската овчарка Щефаниц и приятелите му използвали примитивни пастирски кучета, изключително много различаващи се по тип – височина, космена покривка и цвят. Те били наричани старонемски овчарски кучета и са базата, от която са получени много от съвременните европейски овчарки – белгийските, холандските, френските. Тези примитивни шпицообразни кучета били разпространени по цяла Европа и в Северна Африка. И неслучайно името на първото сдружение, създадено няколко години преди обединението на Щефаниц, Сдружение за немски овчарски кучета и шпицове. Смята се, че основна роля в генеалогията на породата са играли кучетата от района на Тюрингия и Вюртемберг. Първото куче, записано в Развъдната книга, е мъжкарят Hektor v. Linksrhein, купен от Щефаниц и преименуван Horand v. Grafrhat. Днес немската овчарка се радва на огромна популярност и едва ли има друга порода, която да се ползва с толкова човешка любов и признателност.
Общ вид
Куче със средни размери и удължен формат и със здрави и сухи кости и силно телосложение.
Тип поведение

Най-ценното качество на расовата немска овчарка е именно типът нервна система. Характерни за нея са естественото, непринудено поведение, бдителността, смелостта, бойният инстинкт и управляемата злоба. Тези качества я превръщат в ненадминато служебно куче и неподкупен приятел на семейството.

Цвят

Черен, черен плащ с подплащници, еднотонно сиво със светли или кафеникави нюанси. Допустими са малки бели петна на гърдите и значително изсветляване по вътрешната страна на крайниците, но са нежелателни. Носната гъба винаги трябва да бъде черна. Кучета с малка или с напълно липсваща маска, с жълт цвят на очите или с пронизващо светли очи, със светъл нюанс на гърдите и по вътрешната страна на крайниците, а също със светли нокти и риж край на опашката, с размити слаби цветове се считат за слабо пигментирани. Подкосъмът освен при черните кучета е винаги сив. Окончателният цвят при малките кученца може да се определи едва след смяната на бебешката козина.

Космена покривка

Козината е средно дълга и гъста. Космите са прави, твърди и плътно прилягащи. По главата, вътрешната страна на ушите, предната страна на крайниците, лапите и пръстите са по-къси. По шията, задната страна на крайниците, бедрата и опашката козината е по-дълга. Прекалено късата (като на къртица), както и прекалено дългата козина са порок.

Глава

Пропорционална на тялото. Дължината є е около 40 % от височината при холката. Умерено широка между ушите, не е лека, но не е и груба, нито твърде удължена. Черепната част при поглед отпред и отстрани е леко изпъкнала, със слабо изразена или напълно липсваща медиална бразда. Скулите са леко закръглени. Стопът е плавен. Муцуната е клиновидна, дълга и суха. Горната и долната челюст трябва да бъдат достатъчно силни. Устните са сухи и добре прилепнали.

Уши

Високо поставени, прави, средно големи, широки в основата си и постепенно изтъняващи към върха. Полуправите, купираните или висящите уши са порок. Уши, наклонени навътре, в значителна степен влошават присъщия за породата екстериорен тип, но този недостатък при младите кучета, по време на смяната на зъбите, на възраст около 6 и повече месеца, когато ушите са още меки, е допустим.

Очи

Косо поставени, средно големи, с бадемовидна форма. Цветът им трябва да съответства на цвета на козината и да бъде по възможност по-тъмен. Погледът е жив и излъчва съобразителност и самочувствие.

Зъби

Големи, здрави, в комплект (42 зъба – 20 на горната и 22 на долната челюст). Захапката е ножична. Клещовидната захапка, презахапката или недохапката са пороци. Недостатък са разположените в права линия резци. Челюстите трябва да бъдат добре развити, зъбите – достатъчно дълбоко разположени във венците.

Шия

Здрава, с добре развита мускулатура, поставена под ъгъл около 45° към хоризонтала. При възбуда се повдига, а при движение в тръс се отпуска. Кожата не образува гънки.

Гърди

Дълбоки (около 45–48 % от височината при холката), но не твърде широки. Ребрата са дълги и умерено изпъкнали, без да са бъчвообразни или плоски. Добре оформеният гръден кош осигурява свободно движение на лактите при тръс.

Холка

Дълга и достатъчно висока, добре изпъква над линията на гърба, с плавен преход към него.

Гръб

Прав, добре развит и мускулест.

Поясница

Широка, здрава, с добре развита мускулатура.

Крупа

Дълга, плавно спускаща се към опашката под ъгъл около 23° към хоризонтала. Скосената или хоризонталната крупа са нежелателни.

Корем

Умерено повдигнат.

Предни крайници

Лопатките са дълги, поставени под ъгъл около 45° към хоризонтала и 90° към раменната кост, покрити с добре развита мускулатура. Подрамото е право, с овална форма. Метакарпусите са здрави, умерено наклонени (около 20° към вертикала).

Задни крайници

Бедрата са широки и добре замускулени. Подбедрата са малко по-дълги и образуват с бедрата ъгъл около 120°. Скакателната става е суха и здрава. Метатарзусите са здрави, почти отвесни.

Лапи

С овална форма, къси, с плътно прибрани пръсти, сводести. Стъпалните възглавнички са твърди, ноктите са къси и здрави, тъмно пигментирани. Срещащите се понякога допълнителни пръсти на задните лапи се отстраняват.

Опашка

Равномерно покрита с гъста козина, достига най-малко до скакателната става и не повече от средата на метатарзуса. Краят є понякога се извива като кука, което обаче е нежелателно. В спокойно състояние се отпуска, образувайки плавна дъга. При възбуда и в движение се извива и се повдига, но не над гърба. Опашката не трябва да бъде абсолютно права. Купиране не се допуска.