МОСКОВСКИ ТОЙТЕРИЕР

Произход
Русия
Синоними
московский той териер, Mosсow Toy Terrier, Moskauer Toy Terrier
Размери и тегло
18–26 см допуска се до 28 см
История
Началото на тази твърде млада порода поставя през 1957 г. кученцето Чики. То е родено от две гладкокосмести кучета, едното от които притежавало леко удължен косъм и било без родословие. Родителите на Чики са представители на създадения в бившия Съветски съюз своеобразен тип на английския тойтериер, който се отличавал от оригинала преди всичко по формата на главата. Група московски любители начело с Е. Жарова решили да закрепят оригиналния екстериор на Чики и затова заплодили с него черно-кафява кучка, която също имала леко удължен косъм. От тази връзка се родили 3 дългокосмести кученца. Така било поставено началото на новата порода. Дълги години тя била наричана московски дългокосмест тойтериер, но тъй като в резултат на целенасочената селекционна работа в нея се обособили 2 типа според дължината на космената покривка – гладкокосмест и дългокосмест, било взето решение името да бъде само московски тойтериер.
Общ вид
Малко, елегантно и подвижно кученце с високи крайници и квадратен формат. Костите са тънки, покрити със суха мускулатура. Според типа на козината съществуват две разновидности – гладкокосместа и дългокосместа. Половият тип е изразен слабо морфологически, но ясно забележим в поведението.