МОСКОВСКИ ДОГ

Произход
Русия
Синоними
московский дог, Mosсow Mastiff, Moskauer Dogge
Размери и тегло
ръст не по-малко от 70 см
не по-малко от 65 см
История
Породна група, създадена в развъдника "Червена звезда" край Москва през 50-те години. За да получат по-голяма издръжливост и за да се приспособят по-добре към суровия климат, немски догове, отглеждани в развъдника, били кръстосани с източноевропейски овчарки. Кръстосването било в два варианта: с мъжки догове покривали женски източноевропейски овчарки и с мъжки източноевропейски овчарки покривали женски догове. Получените кръстоски от първа генерация се приближавали по тип към дога. Повечето от тях имали характерната за договете рижа окраска с черна маска (договете, използвани за кръстосването, били с риж цвят). От овчарките обаче те наследили клинообразната глава със заострена муцуна, сухите устни и здравите хрущяли на ушите (много от кръстоските имали прави и полуправи уши). Освен това за разлика от договете кръстоските имали гъста козина с добре развит подкосъм. Впоследствие, тъй като интересът към тези кучета бил много слаб, работата с породната група постепенно замряла.
Общ вид
Мощно и стройно куче с едър ръст, здрав и сух тип конституция и почти квадратен формат.