МАСТИФ

FCI №
264
Произход
Великобритания
Синоними
Mastiff, Englische Dogge, Dogue anglais, Matin
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст над 70 см мин. 76 см няма ограничения
над 66 см мин. 70 см за ръст и тегло
тегло 70–90 кг
История
Има различни версии за името на това куче. Една от тях твърди, че "мастиф" е производно от латинското masivus, което значи "голям, могъщ" и което твърде точно определя най-очевидната характеристика на породата. Според друга версия името е произлязло от словосъчетанието master of the thieve, което в буквален превод значи "майстор на крадците" и също твърде точно пресъздава основната роля, която е изпълнявало векове наред това куче. Трета свързва името на породата със словосъчетанието mast-theve, което значи "тежък, груб".
От произведения на художници и писатели става ясно, че типът на кучетата, определяни като мастифи, е изключително разнообразен, като се почне от гладкокосмести и стройни животни, по-близки до някои гончета и хрътки, мине се през ниски кривокраки кучета, с големи глави, по-близки до представата ни за булдога, и се стигне до сравнително дългокосмести едри петнисти кучета, каквито са големите пастирски догообразни. В съвременната литература в зависимост от източника се използват няколко термина, които очевидно трябва да имат едно и също значение. В английскиговорящите страни се използва терминът mastiff. Немскиговорящите използват лат. doggе. Във френския език успешно съжителстват няколко термина, използвани за една и съща група кучета – matin, dogue, alan. Аз смятам, че терминологията, прилагана за едрите и масивни кучета, наричани в България догообразни, се нуждае от прецизиране, тъй като всеки от изброените по-горе термини е свързан със сравнително точно определен момент от историята на кучетата или с името на конкретен етнос или племе. Такъв е случаят с термините alan и moloss, които често биват използвани като определения за групата догообразни или като заместители на имената на конкретни породи от този тип.
Общ вид
Едро, масивно хармонично куче със здрави кости. Излъчва величие и независимост.