КРАВАРСКО КУЧЕ ОТ ВЕСТЕРВАЛД (ЗИГЕРЛАНД)

Произход
Германия
Тези кучета са били твърде разпространени като помощници в отглеждането на говедата в областта на Вестервалд и като пастирски кучета по неоградените пасища на Зигерланд и планината Харц. Произходът им е идентичен с този на старонемската овчарка. Това надеждно работещо, интелигентно куче се използвало при стадата на дребни селски стопани. След 1945 г. стада, наброяващи от 300 до 500 крави, не са били рядко явление. Тези често принадлежащи на повече от 60 стопани стада ежедневно са били извеждани от краваря след сутрешното доене с помощта на две кучета, а че-сто заедно с бика. Кучетата държали животните събрани, грижели се за спокойствието и реда и ги връщали за вечерното доене в селото. Това е спестявало на стопаните усилената пастирска работа, както и
купуването и поддръжката на огради. С развитието на промишлените технологии в животновъдството и намаляването на ефективността от отглеждането на говедата броят на стадата постепенно намалявал. Когато последният кравар на Вестервалд завършил службата си през 1980 г., това довело до постепенното изчезване на тези чудесни кучета. В областта на планината Харц това куче се нарича немска лисица –
(deutscher Fuchs)
. Космената покривка е сравнително дълга и твърда, с червеникавокафяв цвят и черни нюанси. Със среден ръст. Благодарение на неговите превъзходни качества обучението му не представлява проблем. Сигурната му хватка подобно на тази на келпито в Австралия е насочена към глезена на животните и не причинява вреда, което е позволявало то да бъде използвано и при пашата на овцете.
Синоними
Westerwalder Altdeutscher Kuhhund, Siegerlander Altdeutscher Hirtenhund