КОПЕЛШАФХУНД

Произход
Германия
Порода, която се създава на базата на типа немски фукс, вътрепороден тип на вестервалдското краварско куче, но е ориентирана за работа с овце. Според К. Х. Фингер тази нова порода не е получила подобаващо внимание в родината си за разлика от интереса, който се проявява към нея в други държави. Според него успешно могат да се използват малкото останали кучета от районите на Вестервалд и Харц, които да бъдат кръстосани с червеникав австралийски кетълдог или бордърколи.
Синоними
Deutscher Koppelschafhund