КЕЪРНТЕРИЕР

FCI №
4
Произход
Великобритания
Синоними
Cairn Terrier
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 28–31 см идеално 25,5 см 28–31 см
идеално 24 см
тегло 6–7,5 кг идеално 6,5 кг 6–7,5 кг
идеално 6 кг
История
Модерният кеърнтериер води началото си от групата работни териери на о. Skye. До 1873 г. шотландските териери били отнасяни към една обща група – Scotch Terriers. След това били разделени на два типа – Dandie Dinmont Terriers и Skye Terriers. Породите, известни сега като скочтериер, западнохайландски бял териер и кеърнтериер, били включени в типа Skye Terriers. Името си породата получила по-късно – кеърнтериер от Скай. Едва след 1912 г. то добило сегашното си звучене – кеърнтериер.