КАНСУ ХРЪТКА

Произход
Китай
Синоними
Kansu Windhund
История
Това хръткоподобно куче от провинциите Кансу и Шенси има две разновидности. По-едрата заема междинно положение между грейхаунд и уипет, а по-дребната – между уипет и малката италианска хрътка. По-едрата форма има полуправи или прави уши. И двете са оцветени в светложълто, червеникаво, кремаво или кафеникаво, с бели петна.