ИЗТОЧНОСИБИРСКА ЛАЙКА

FCI №
305
Произход
Русия
Синоними
восточносибирская лайка, East Siberian Laika, Ostsibirischer Laika, Laika de Siberie orientale
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 55–64 см
51–60 см
История
Първият временен стандарт на източносибирската лайка бил утвърден през 1949 г. и като основа в него било използвано описанието на амурската лайка, което направил ловният специалист К. Г. Абрамов. За разлика от другите руски лайки тази имала бележимо по-разтеглен формат, мощни кости и суха, но същевременно грубовата глава. Тази порода била използвана както за лов, така и като транспортно животно. Характерна особеност, отличаваща я от останалите руски лайки, е типичният алюр по време на лов – тръс, понякога преминаващ в галоп.
Общ вид
Куче със среден ръст и здрав тип конституция.