ИВИЧЕСТ ЧАКАЛ

Синоними
Canis adustus, side-striped jackal, Streifenschakal, chacal raye (à flancs rayes)
Разпространен в Сенегал, Етиопия, Сомалия, Намибия, Ботсуана, Южна Африка, Родезия и Мозамбик.
Диплоиден набор хромозоми 2N = 78