ЗАПАДНОСИБИРСКА ЛАЙКА

FCI №
306
Произход
Русия
Синоними
западносибирская лайка, West Siberian Laika, Westsibirischer Laika, Laika de Siberie occidentale
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 55–62 см
51–58 см
История
За база при създаването на тази порода са използвани две местни отродия лайки – мансийска и хантейска, разпространени предимно в Северен Урал и Западен Сибир. Този тип кучета се отличавали с едър ръст, красота и забележителни работни качества. Но макар и твърде сходни, те имали и специфични, отличаващи ги характеристики. Мансийската лайка била по-лека, стройна, с немного широка в черепната част глава и плавен преход към муцуната, която пък била по-заострена. Хантейската лайка била по-здрава, с хоризонтално поставен гръб и поясница. Имала сравнително широка глава, с по-къса и не така остра муцуна като мансийската лайка. При създаването на западносибирската лайка взела участие и още една порода, т. нар. уралска лайка, която носела в себе си кръвта на описаните лайки и на още една – зирянската лайка. Основоположникът на една от първите линии в породата се казвал Грозни, бил роден през 1930 г. и имал непълно родословие.
Общ вид
Куче със среден ръст и здрава, сух тип конституция.