ЕНТЛЕБУХЕР

FCI №
47
Произход
Швейцария
Синоними
Entlebucher Sennenhund, Entlebuch Mountain Dog, Bouvier d’Entlebuch
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 45–50 см
40–45 см
тегло 16–22 кг
История
Тази порода е най-дребната от швейцарските пастирски кучета и е формирана в Ентлебух, кантон Люцерн, откъдето произхожда и името є. Нейни предци са старите молосови кучета, които римската армия водела със себе си при походите си из Европа като пазачи на обоза и на стадата добитък, който служел за храна на войниците. Това куче се използва предимно като пастир на стадата овце и говеда и поради неголемия си ръст и компактното телосложение е удобно за използване в широк кръг дейности.
Общ вид
Както своите близки родственици от групата на швейцарските пастирски кучета, ентлебухерът има трицветна окраска – черно с жълто-кафяви подплащници и бели петна на главата, гърдите, лапите и опашката, като те не трябва да покриват жълто-кафявите подплащници. Общо взето, това е силно работно куче. Главата е пропорционална на тялото, мощна, с гладка черепна част. Муцуната е масивна, с плътни, добре развити устни. Тялото е компактно и мускулесто. Опашката обикновено се купира.