ЕВРАЗИЕР

FCI №
291
Произход
Германия
Синоними
Eurasier
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 52–60 см
48–56 см
тегло 25–30 кг
20–26 кг
История
Тази порода е създадена от германския любител Юлиус Випфел, който кръстосал чаучау с немски вълчи шпиц. Избрани кученца от това кучило били кръстосани с впрегатни кучета от типа на самоеда и това поставило началото на евразиера. През 60-те години породата вече била установена и достатъчно популярна. Това интелигентно, сериозно и не на последно място красиво куче намерило достатъчно привърженици както в Европа, така и отвъд океана.
Общ вид
Средно голям шпиц с богата космена покривка и жив темперамент. Главата е пропорционална на тялото, като муцуната и черепът са с еднаква дължина. Черепната част е плоска. Ушите са високо поставени, средно големи, триъгълни и прави. Шията е средно дълга и много мускулеста. Тялото е здраво, но е късо. Гърбът е прав и силен. Гръдният кош е дълбок. Опашката е високо поставена и се носи извита над гърба, покрита е с гъста и по-дълга козина. Предните крайници са прави и силни. Задните крайници са мускулести и умерено заъглени. Козината е пищна, с добре развит пухов слой. Оцветяването е червено, жълто-кафяво, махагоново, вълчесиво или черно.