ДЖИНДО

FCI №
334
Произход
Корея
Синоними
Jindo
Размери и тегло
FCI АКС КС
ръст 49–52,5 см
46–50 см
тегло 16–20,5 кг
13,6–18 кг
История
Тази стара корейска порода е типичен представител на шпицовете. Легендата разказва, че част от тези кучета попаднали на о. Чиндо край югозападното крайбрежие и това им позволило да запазят оригиналния тип на породата. Родствениците им, останали на континента, били подложени на неконтролирана хибридизация. През 1938 г. Корея и Япония обявяват породата за естествена национална ценност, благодарение на което тя се запазва и възстановява.
Общ вид
Типично шпицообразно куче със сравнително широка глава, масивна муцуна и остри прави уши. Очите са дълбоко поставени, с бадемовидна форма. Шията е умерено дълга. Тялото е компактно и мускулесто. Гръдният кош е дълбок. Крайниците – прави, здрави, със слабо изразени ъгли на ставните връзки. Опашката се носи характерно навита върху гърба. Козината е къса до умерено дълга, с добре развит подкосъм. Оцветяването е в широка гама нюанси на жълтото, кафявото и червеното.