ДЖАК РЪСЕЛОВ ТЕРИЕР

ДЖАК РЪСЕЛОВ ТЕРИЕР
FCI №
345
Размери и тегло
Идеална височина при холката: 25 cm до 30 cm. Тегло: Всеки 5 cm височина при холката са еквивалентни на 1 кг, т.е куче с височина 25 cm трябва да тежи приблизително 5 kg, а с височина 30 cm - трябва да тежи 6 кг.
История
Джак Ръсел Териерът се оформя в Англия през 19 в. благодарение на усилията на преподобния Джон Ръсел. Той създава разновидност фокстериери, които отговарят на нуждите му за куче, което да тича с неговите фоксхаунди и когато се наложи да изкара лисиците или другите жертви от техните бърлоги. Оформили са се две разновидности с доста сходни стандарти, с изключение на разликите, главно във височината и пропорциите. По-високото, с по-квадратен формат куче сега е известно като Парсън Ръселов Териер, а по-ниското и малко по-удължено куче е известно като Джак Ръселов Териер.