БОРДЪРКОЛИ

FCI №
297
Произход
Великобритания
Синоними
Border Collie, Working Collie
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 50–55 см 47,5–55 см идеално 53 см
47–52 см 45–52,5 см малко по-ниско
История
Стотици години това прекрасно пастирско куче се развъжда в граничните райони между Шотландия и Англия. Неговите предци участват в създаването на някои от най-добрите пастирски породи и се смята, че те са първите представители на групата колита. Името си, както и бордъртериерът, това куче носи от името на граничната зона (Border area), в която са били най-разпространени старият тип работни колита, дали началото на породата.
Бордърколито има особен маниер на работа. То сякаш "хипнотизира" животните, гледайки ги право в очите, и това му позволява да води стадото, без да лае или да хапе овцете.
Общ вид
Средно на ръст куче със здрави кости и суха мускулатура. Черепът е сравнително широк, със стесняваща се към върха муцуна. Стопът е плавен. Очите са широко поставени, с овална форма и жълто-кафяви или кафяви на цвят. Ушите са сравнително високо поставени, прави или полуправи. Шията е с нормална дължина, здрава и мускулеста. Гръдният кош е дълбок, умерено широк. Предните крайници са успоредни, със здрави, леко наклонени метакарпуси. Задните крайници са успоредни при поглед отзад, с мускулести бедра, дълги, добре развити подбедра и сухи, добре изразени скакателни стави. Метатарзусите са почти прави. Опашката е ниско поставена и на дължина стига до скакателните стави. По отношение на дължината на козината се различават два типа – със средно дълга и с гладка козина. Има добре развит подкосъм. Оцветяването е разнообразно, при което белият цвят не бива да преобладава.