БИШАРИНСКА ХРЪТКА

Синоними
Bisharin Greyhound, Bisharin Windhund
История
Произхода и името си тази много бърза хрътка дължи на арабите бишарин. Те развъждали породата като помощник в лова, но още повече като пазач на стадата и отдавали на втората є функция много по-голямо значение. Както при другите местни разновидности хрътки, породата няма все още стандарт.
Общ вид
Кучето има дълго тяло с подчертано арковиден гръб. Главата е дълга, с широко и заоблено чело. Ушите са средно големи, прави и остри. Опашката е дълга и най-малко един път завита на колело. Козината е къса и оцветена в светложълто-сиво, изабела до червеникавокафяво.