БЕРЖЕ ОТ СЕН БЕА

Произход
Франция
Отнася се към средноръстните пиренейски овчарки. Силно куче, подходящо за работа с всякакви селскостопански животни. Наподобява малък бобтейл. Описанието му отговаря на стандарта на пиренейската овчарка.
Синоними
Berger de Saint Beat