БЕРЖЕ ОТ КАРИГ

Произход
Франция
Вътрепороден тип на лангдокската овчарка. С бледожълт цвят, с леки черни или червени оттенъци. Както при всички типове на лангдокската овчарка няма точен стандарт.
Синоними
Berger des Carrigues