БЕНГАЛСКА ЛИСИЦА

Синоними
Vulpes bengalensis, Bengal (Indian) fox, Bengal-Fuchs, renard du Bengal
Представител на род Лисици. Разпространена в Индия и Непал. Диплоиден хромозомен набор 2N = 60.