АФРИКАНСКО ГОЛО КУЧЕ

Синоними
African Hairless Dog, Abyssinian Sand Dog,
Abyssinian Sand Terrier, Afrikanischer Nackthund, Abessinischer Sandterrier
Размери и тегло
ръст 25–30 см тегло 3,5–6 кг
Това е малко подобно на пинчер куче с прави уши, тесен череп и дълга остра муцуна. Носът е тъмен на цвят. Захапката е ножична. Често се наблюдава липса на зъби. Очите са тъмнокафяви до жълти. Шията е дълга, тънка и аркообразно извита. Гърдите са широки, гърбът – прав, с релефни мускули и сухожилия. Дългата опашка се носи почти водоравно. Крайниците са нежни, дълги, сухи и мускулести. Лапите са издължени (заешки). Безкосмената кожа е гладка, без бръчки, пясъчножълта. Допустими са къси редки косми по главата, долната част на крайниците и по края на опашката. За разлика от други голи кучета за него е допустимо да носи ушите насочени назад както малката италианска хрътка. Зоолозите смятат, че произходът на групата голи кучета е африкански и през Гвинея, Манила и Китай те са стигнали до Америка. С това се съгласяват и мексикански автори, които сочат увеличения трафик на хора и товари с кораби през ХVI в. като основа за внасянето на нови кучешки породи в Америка. В подкрепа на тази теория е и фактът, че в Мексико голите кучета се наричат китайски кучета. Вероятно кръстосването на тези чужди кучета с местните е дало като резултат настоящите породи. Това позволява да се заключи, че африканското голо куче е една от основните форми на всички голи кучета, които са запазени до днес.