АФРИКАНСКА ЛИСИЦА

Синоними
Vulpes pallida, pale (sand) fox, Blass-Fuchs, renard pale des sables
Представител на род Лисици. Разпространена е в Африка – от Судан до Сенегал.