АНАДОЛСКА (БЕЗОПАШАТА) ХРЪТКА

Произход
Турция (Анадолско плато)
Синоними
Anatolian (Bobtail) Greyhound
История
Според Сабанеев това куче било разновидност на горската хрътка, от която се различавало основно с вродената липса на опашка и необичайно широка задница.