АКБАШ

Произход
Турция
Синоними
Akbash, Anatolian Shepherd Dog
Размери и тегло
ръст 81–86 см 71–81 см
История
Заедно с кангала и карабаша това древно куче оформя голямата тройка пастирски кучета на Турция. Дълго време се спори дали това са три отделни породи или разновидности на една. Според някои автори съществуват достатъчно убедителни доказателства, че акбашът е отделна, самостоятелна порода пастирско куче за охрана. Анализирайки широкото вътрепородно многообразие в рамките на кучетата, развъждани в Анадола, и съпоставяйки го с аналогичното състояние на породната структура при други балкански пастирски кучета – българското каракачанско, гръцкото пастирско, торняка, шарпланинеца и карпатското пастирско, ние възприемаме тезата, че пастирските кучета на Анадола по-скоро могат да се отнесат към различни типове на една и съща порода. Допълнителната селекционна работа ще позволи консолидирането и обособяването на различни породи. Подобно е състоянието и на местните разновидности молосови кучета за охрана в Централна Азия – Иран, Афганистан и бившите съветски републики. И при тях, както при анадолските кучета, се забелязва плавно припокриване на обособените местни типове с наличие на много междинни форми.
Акбашът е потомък на едни от най-старите пастирски кучета на света. Неговите предци са свързали живота си с този на хората около 7000 г. пр. н. е., а потомците им продължават да бъдат незаменими помощници на животновъдите и неподкупни бранители на домовете и семействата им.
Общ вид
Голямо, импозантно и респектиращо с външността си куче. Според дължината на косъма се различава дългокосмест и късокосмест акбаш. Цветът му е монохромен – бял, и оттам идва името му (akbash = бяла глава, бял водач). Присъщи на това куче са изключителна физическа сила, уравновесен характер и непоколебима смелост.