АВСТРАЛИЙСКИ КЕТЪЛДОГ

АВСТРАЛИЙСКИ КЕТЪЛДОГ
FCI №
287
Произход
Австралия
Синоними
Australian Cattle Dog, Australian Queensland Heeler, Blue Heeler, Australischer Treibhund,Bouvier australien
Размери и тегло
FCI AKC KC
ръст 46–51 см 46–51 см 46–51 см
43–48 см 43–48 см 43–48 см
История
Това е единият представител на големия тандем пастирски кучета на Австралия. Няма да бъде неточно, ако кажем, че австралийският кетълдог и келпито са причината Австралия да бъде днес този гигант в животновъдството. Огромните площи, по които пасели полудиви говеда, принудили заселниците да заменят своите кучета, наричани смитфийлдбобтейл, с нещо по-добро. За тази цел те кръстосали бобтейлите с динго и получили червени безопашати кучета, които работели, без да лаят. Нарекли ги "Timmins biters", но те, както и кръстоските на дългокосместо коли с бултериер, се оказали неподходящи. През 1840 г. земевладелецът Thomas Hall внесъл двойка дългокосмести високопланински колита (Blue merle) от Шотландия. Той кръстосал техните потомци с динго и получил мълчаливи, добре работещи кучета, подобни на динго, които нарекли Hall‚s Heelers. Подобни кръстоски правил и George Elliott от Куинсланд. Към тези кучета била вляна кръв от далматинец и черно-кафяво келпи. И така се получил австралийският кетълдог.
Общ вид
Това е компактно мощно, симетрично изградено работно куче.
Тип поведение

Неуморно и работливо куче, твърде умно, готово по всяко време да защити господаря си и имуществото му. Силно привързано към стопанина си и доста сдържано към непознати.

Цвят

Син и червенопетнист.

Космена покривка

Средно дълга, права, с къс нежен подкосъм. По главата и крайниците козината е по-къса.

Глава

Пропорционална на тялото, с широк череп и плавен, но забележим стоп. Муцуната е широка и добре запълнена под очите, средно дълга, дълбока и мощна. Устните са плътно прилепнали. Носната гъба е черна независимо от цвета на кучето.

Уши

Средно големи, по-скоро малки, широки в основата, мускулести, прави, широко поставени.

Очи

Средно големи, с овална форма, нито изпъкнали, нито хлътнали, с интелигентен израз.

Зъби

Здрави, добре подредени, с ножична захапка.

Шия

Средно дълга, мускулеста, заоблена.

Гърди

Дълбоки и мускулести, средно широки.

Гръб

Мускулест, прав и здрав.

Поясница

Широка и мускулеста.

Предни крайници

Напълно прави, погледнати отпред, а при поглед отстрани метакарпусите са леко наклонени. Със здрави кости и масивна мускулатура. Лопатките са широки, мускулести и коректно заъглени спрямо рамото.

Задни крайници

Широки, здрави и мускулести, с дълги, добре замускулени бедра. Скакателните стави са здрави и добре развити. При поглед отзад – прави и успоредни.

Лапи

Кръгли, с къси здрави засводени пръсти. Ноктите са къси и здрави, а стъпалните възглавнички – твърди.

Опашка

Поставена сравнително ниско, достига до скакателните стави.

източник на снимката: https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/287g01-en.pdf