ЮЖНОАФРИКАНСКА ЛИСИЦА

синоними: Vulpes chama, Cape fox, silver jackal, Kap-Fuchs, renard du Cap

Представител на род Лисици. Разпространена в Намибия, Ботсуана, Ангола, Родезия и Южна Африка.